logo Undredal Stølsysteri

– Ysteriet midt i verdsarven

Ostane våre

Brun Undredal

Brun Undredal er ein «brimost» laga frå nysilt geitemjølk, kufløyte og løype, og er kokt med vedfyring i pakt med tradisjonen.

Sommaren 2005 vedtok organisasjonen Slow food å opprette det første norske Presidiet. Denne æra vart tildelt «Brimost frå Sogn» representert ved Brun Undredal frå Undredal Stølsysteri. Les meir om slow food på www.slowfood.no

Produktet oppbevarast kjøleg, godt innpakka i originalemballasje eller i osteklokke.

Kvit Undredal

Kvit Undredal er ein fast kvitost laga av nysilt (upasteurisert) geitemjølk, syrekultur, løype og salt.

Den populære nyskapningen Kvit Undredal spring direkte ut av tradisjonen men er salta, mogna og vidareutvikla for dagens kontinentalt påverka publikum.

Osten finnes i tre mogningsgradar: nylagra, mellomlagra og vellagra. Produktet opp-bevarast kjøleg, godt innpakka i original-emballasje eller i osteklokke. Tempererast før måltidet.

Sognakvitost

Sognakvitosten er ein fast kvitost laga av nysilt geitemjølk, syrekultur og løype.

Osten frå Undredal representerar ein tradisjon som var felles for dei indre Sogne-bygdene. Difor kallar vi den usalta kvitostvarianten vår for Sognakvitost. Sogna-kvitosten vart, og blir framleis brukt, i det daglege kostholdet til middag og saltmat.

Osten finst i tre mogningsgradar: nylagra, mellomlagra og vellaggra. Produktet oppbevarast kjøleg, godt innpakka i originalemballasje eller i osteklokke. Tempererast før måltidet.

  • Brun Undredal

    Kvit Undredal

    Sognakvitost